Η θεραπεία βασίζεται το διαθεωριτικό μοντέλο αλλαγής με συνθετική προσέγγιση από τις προσεγγίσεις της Γνωστικής, Ψυχοδυναμικής και Συστημικής προσέγγισης. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως ανά βδομάδα με διάρκεια 60′ την κάθε μία. Οι στόχοι της θεραπείας διαμορφώνονται συνεργατικά με τον θεραπευόμενο και η θεραπεία στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση από τον ίδιο τον θεραπευόμενο των ζητημάτων του και των τρόπων βελτίωσης της εκάστοτε κατάστασης ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και να υπάρξει βοήθεια στην αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Οι συνεδρίες βασίζονται στην τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και τηρείται αυστηρά το απόρρητο.

Λίγα λόγια για την Ψυχοθεραπεία

Ποιούς αφορά η ψυχοθεραπεία;

Όσους ενδιαφέρονται. Η ψυχοθεραπεία αφορά άτομα που θέλουν να επιλύσουν ζητήματα που τους δυσχαιρένουν, είτε άτομα που επιθυμούν να αναζητήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου ψυχοθεραπευτή-ψυχολόγου.

Ποιός είναι ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή;

Ο ψυχοθεραπευτής στοχεύει στην βέλτιστη βοήθεια του θεραπευόμενου στην επίτευξη των στόχων του και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Πάντα με σεβασμό και ειλικρίνεια απέναντι στον θεραπευόμενο, προσπαθεί να συνεργαστεί μαζί του ώστε να τον βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα πληροφορίες για τον εαυτό του και τις καταστάσεις και μέσω της ενεργής ακρόασης και τεχνικών που έχει διδαχθεί από την εκάστοτε προσέγγιση που έχει εξειδικευτεί στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της θεραπείας και στην ενίσχυση της θεραπευτικής σχέσης.

Τί είναι η θεραπευτική σχέση;

Η θεραπευτική σχέση είναι η σχέση που σχηματίζεται μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου. Παρότι μοιάζει με μία διαπροσωπική σχέση, είναι μία οριοθετημένη σχέση καθότι υπακούει σε κανόνες. Έχει ως κύριο σκοπό την κάλυψη των αναγκών του θεραπευόμενου και βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την αποδοχή.

Τί είναι η θεραπευτικές συνεδρίες;

Οι θεραπευτικές συνεδρίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους ψυχοθεραπευτές και ψυχολόγους και στοχεύουν στην επίλυση ψυχολογικών ζητημάτων και δυσκολιών μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας, ασφάλειας και σεβασμού ως προς τον θεραπευόμενο.

Πότε γίνονται και πόσο διαρκούν;

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση είτε ανά 15 μέρες, αναλόγως με τις ανάγκες του θεραπευόμενου και έχουν διάρκεια 60′ η κάθε συνεδρία.

Τί είναι οι στόχοι της θεραπείας και πώς διαμορφόνωνται;

Οι στόχοι της θεραπείας διαμορφώνονται συνεργατικά με τον θεραπευόμενο και η θεραπεία στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση από τον ίδιο τον θεραπευόμενο των ζητημάτων του και των τρόπων βελτίωσης της εκάστοτε κατάστασης. Οι στόχοι διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε θεραπευόμενου αφότου συζητηθούν και προσδιοριστούν και επανεξετάζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

Σε τί μπορεί να βοηθήσει η ψυχοθεραπεία;

Η θεραπεία στοχεύει στο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του θεραπευόμενου ώστε να υπάρξει βοήθεια στην αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών, συναισθηματικών δυσκολιών άγχους και διάθεσης, δυσκολιών στις διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις, διαχείριση θυμού, stress από την εργασία, δυσκολίες στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας, απώλεια και πένθος, και γενικότερη προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία.

Τί γίνεται με το απόρρητο;

Οι συνεδρίες βασίζονται στον κώδικα δεοντολογίας και τηρείται αυστηρά το απόρρητο.

Πόσο διαρκεί η θεραπεία;

Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας είναι ανάλογη με τις ανάγκες του εκάστοτε θεραπευόμενου. Η θεραπεία ολοκληρώνεται όταν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής και κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας με τον θεραπευόμενο.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας είτε μέσω των στοιχείων επικοινωνίας.


Ερασμία Μώρου-Σμυρνάκη

Ζωγράφου, Αθήνα

210 7790127

+30 6971751685

e.morou.smyrnaki@gmail.com