Αυτοπεποίθηση

Κατά τη διάρκεια της ζωής μας αναπτύσσουμε μία εικόνα για τον εαυτό μας, τις δεξιότητές του, τα προτερήματα και ελαττώματα ή δυσκολίες του. Η εικόνα αυτή μας κάνει να αποκτούμε μία ανάλογη στάση απέναντι στα πράγματα που πιστεύει ο καθένας ότι μπορεί να καταφέρει ή και σε αυτά που πιστεύει πως θα τον δυσκολέψουν. Η …